VÄRDERING

VÄRDERINGAR ÄR FÄRSKVARA!

Värdet i värderingar beror på tillgång, efterfrågan och valutasvängningar. Värdet kan alltså ändras på grund av detta. Jag följer de begrepp och stadgar som beslutats av Handelskammaren. Dessa stadgar skall ge en opartisk och rättvis bedömning av varje objekts värde.

NYVÄRDE är kostnaden för att vid exempelvis ett skadetillfälle, i handeln köpa likvärdigt objekt utan avdrag för värdeminskning.

MARKNADSVÄRDE är vad det kostar att i allmänna handeln köpa likvärdigt objekt av samma skick som det skadade objektet vid skadetillfället. (inklusive handelsmarginal och mervärdesskatt).

BOUPPTECKNINGSVÄRDE är ett värde som tas upp i en bouppteckning och som kan användas när boet ska delas mellan arvingar.

AFFEKTIONSVÄRDE är det känslomässiga värdet. Ett värde som inte kan ersättas i pengar vilket gör att detta begrepp inte kan användas i ett värderingsintyg

PRISLISTA
Värderingsintyg
Intyg: 300 kr
Tillägg med fler varor i intyget: 50 kr per vara
Tillhörande bild: 50kr
Hemvärdering för tex. bouppteckning
Pris per timme: 600 kr
Exklusivt intyg av enskild vara: 500 kr
Företag
Konsultation till företag vid ärenden som skada efter t.ex. brand, vattenskada, inbrott eller vid rådgivning i enskilda ärenden.
Timpris: 600 kr
Resekostnad, milersättning om 20 kr per mil.
Alla priser uppges exklusive moms.
Så fungerar det:
Du kontaktar oss med information angående det du vill ha värderat. Vi går igenom vilken typ av värdering ni önskar. Dokumentation sker i form av värderingsintyg med fotografier och beskrivning av objektet/objekten. Intyg upprättas.

Foto: Orrefors Arkiv