OM KIAS GLASFORUM

KIA LINDAHL är en av Handelskammaren auktoriserad värderingsman med inriktning på glas och konstglas, i första hand från Orrefors, Kosta Boda och övriga svenska glasbruk. Hon är född 1958 och bosatt i Orrefors sedan 1975. Kia började redan som 18-åring i produktionen på Orrefors glasbruk som glassynare. Kia har en helt unik bredd av erfarenheter inom glasbrukets olika efterbearbetningsuppgifter. Detta genom mer än 30 års arbete på olika poster inom Orreforskoncernen. Hon har arbetat  i armaturverkstaden, med fotoetsning av bland annat samlartallrikar och även på konstglasavdelningen med avsyning och signering. Kia Lindahl jobbade under en längre period som handläggare av både svenska och internationella prislistor under vår och höstsäsongerna.

Orrefors marknadscykel har under åren växlat mellan en inköpsperiod kopplad till de internationella och svenska mässorna, då inköpare från hela världen samlades inför nästa säsong. Här ingick ofta välplanerade studiebesök såväl i arkiv som på bruksmuseet.

Under femton år – från 1988 till 2003 arbetade Kia Lindahl i ett museiteam som ansvarade för såväl brukets konferensverksamhet som samlingarnas skötsel. Teamet stod för koordination mellan formgivare och övriga avdelningar vid planering och genomförande av den löpande utställningsverksamheten på Orrefors.

Glasarkivet i Orrefors fick sin nuvarande placering och forskarvänliga utformning på initiativ av VD Göran Bernhoff. Detta skedde i samarbete med Smålands museum på 1980-talet. Kia Lindahl och museiteamet skötte samlingarna med vård av glasobjekten i såväl bruksmuseet som i arkivet. Guidade visningar av samlingarna för brukets besökare var ofta återkommande. Museiteamets samarbete med Orrefors glaskonstnärer har alltid varit en central del av verksamheten liksom ett nära samarbete med hantverkarna.

Hanteringen av fakta kring varje glasobjekt kräver största noggrannhet, inte minst i kontakten med journalister, författare och forskare från olika länder. Det samma gäller hanteringen av fakta vid registrering av föremål och dokument för att framgångsrikt kunna lyfta fram ett av Sveriges mest respekterade varumärken genom tiderna. Orrefors Glasbruk visade redan 1917 det första konstglaset i dåvarande norska huvudstaden Kristiania och i ryska St Petersburg. Idag är bruket representerat i samlingar i alla de stora nationella och internationella konstindustrimuseerna.

Under 2003 och 2004 arbetade Kia Lindahl som projektansvarig i Glasarkivet inför flera utställningar. Bland annat en som redovisade Orrefors klassiska hyttekniker som graal, ariel, kraka och ravenna och dess upphovsmän. Museiteamets utställningsverksamhet omfattade cirka tre nyproducerade utställningar per år. Tyngdpunkten var lagd på sommarutställningarna, då Orrefors formgivare, marknads- och konstglasavdelningarna visade fram den senaste och mest avancerade produktutvecklingen inför nationell och internationell marknad.

Foto: Margareta Arteus Thor