Lite historik

Som guide i Kosta berättar jag Kosta glasbruks historia varje vecka. Kosta som är det äldsta glasbruket som fortfarande gör glas.

Limmared är lika gammalt har jag hört  så jag vågar inte annat än nämna det.

Kosta som grundades 1742 av två landshövdingar Koskull i Kronobergs län och Stael von Holstein i

Kalmar län.

De fick privilegiet/tillåtelse att driva ett företag, att starta glasbruk för att det behövdes ett glasbruk i södra Sverige.

Från början var det inte dessa två utan en herre av släkten Silversparre som fick privilegiet men han ville inte, utan de två landshövdingarna fick uppdraget i stället.

Släkten Silversparre hade ägt Orranäs herrgård i Orrefors sedan 1500-talet.De har en gata uppkallad efter sig, Silversparregatan och på den gatan har jag och min man bott i flera år.

År 1720 anlade Lars Johan Silversparre flera järnbruk lite här och där, bland annat Orranäs järnbruk.

Men det järnbruket hade ingen större framgång.

Järnbruket såldes 1804 till brukspatronen Barchaeus.Han utvecklade så småningom järnbruket till ett av de största i länet.

Invånarantalet i Orrefors var då 80 personer. I Kosta bodde 300 personer.